ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ FILONIA VILLAS ΣΤΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ
Πληροφορίες


Αριθμός έργου: 25

Κατάσταση: Completed

 
 
Περιγραφή

Ιδιοκτήτης έργου:

Ημερομηνία έναρξης: 03/07/2006

Ημερομηνία αποπεράτωσης: 02/11/2007

Ποσό συμβολαίου:

Αρχιτέκτονας: Ι & Α Φιλίππου

Μηχανικός: Ι & Α Φιλίππου