ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Πληροφορίες


Αριθμός έργου: 37

Κατάσταση: Completed

 
 
Περιγραφή

Ιδιοκτήτης έργου: Χρίστος Χριστοδουλίδης

Ημερομηνία Έναρξης: 31/08/2009

Διεύθυνση έργου: Καλλή Παναγή 21, Δασούπολη

Αρχιτέκτονας: Ηρακλής Παπαχρίστου

Μηχανικός: Νίκος Καλαθάς

Επιμετρητής Ποσοτήτων: Δημοσθένους & Αδαμίδης